OKTAN av Georg Buljo

EVENT INFORMATION

 

Velkommen til en vakker høstkonsert i Kulturkirken Jakob med Det Norske Jentekor under ledelse av Anne Karin Sundal-Ask og Georg Buljo Trio, med Buljo selv som musiker og joiker.

Samiske Georg Buljos vakre verk OKTAN  er basert på samiske tradisjoner med musikalske virkemidler fra joiketradisjonen. Koret skal ikke joike, men musikken vil ha elementer fra joiken. Verket vil veksle mellom kor a cappella, partier hvor koret er i fokus med musikerne i bakgrunnen og partier der Buljo og musikerne vil være i fokus og koret akkompagnerer. 

Mer info: https://www.kirkemusikkfestivalen.no/arrangement/2021/buljo/oktan

klassisk
jenterkor
kirkemusikk
kormusikk
samisk
samtidsmusikk

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke